HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ HỌC ĐƯỜNG TRONG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN CHO HS, NĂM 2020” KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN 1.

Tháng Mười 27, 2020 8:07 sáng

thquanglong-phamhailong-10thquanglong-trannhatvu-10thquanglong-tranthiphuongdim-10thquanglong-nguyenthuclinh-9thquanglong-nguyenhoanglinh-10thquanglong-truongkhanhha-9thquanglong-tuhuong-9thquanglong-nguyengiahuy-9thquanglong-nguyentranbaotrinh-9