Liên hệ

Trường tiểu học Quảng Long

Địa chỉ: Thôn Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn,  tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Nguyễn Văn Đông – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:  0907447575 – Email: