Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị : Trường Tiểu học Quảng Long.

Địa chỉ : Tổ  Dân Phố Trường Sơn,  Phường Quảng Long,  Thị Xã Ba Đồn,  Tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại  : 02323.512.739.

Ban giám hiệu nhà trường :

           + Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Đông

     + Chủ tịch Công đoàn, Phó hiệu trưởng:   Đ/c Trần Thị Diệu Liên

Lịch sử phát triển trường tiểu học Quảng Long

  050920111491_500

1. Lịch sử phát triển trường :

– Tách từ Trường PTCS Quảng Long tháng 7 năm 1995

     + Năm 1995:  Trường lấy tên là Trường Tiểu học Quảng Long.

     + Năm 2003 : Trường được công nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

     + Năm 2006 : Trường được vinh dự đón nhận danh hiệu “Đơn vị văn hoá”.

– Bằng khen, giấy khen các cấp :

     + Bằng khen : – Tập thể lao động xuất sắc cấp Huyện, cấp Tỉnh.

                           – Trung ương Đoàn TNCSHCM

     + Giấy khen : Cấp Huyện, cấp Tỉnh.

Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34

            – Tổng số giáo viên : 29 đồng chí.

                   – Giỏi cấp Quốc gia : 01 đ/c.

                   – Giáo viên giỏi tỉnh : 03 đ/c.

                   – Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 03 đ/c

                   – Giáo viên giỏi cấp huyện: 11 đồng chí.

                   – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 11 đ/c.

 Tổ chuyên môn : Gồm 02 tổ.

                   – Tổ chuyên môn 1,2,3.

                   – Tổ chuyên môn  4,5.