Thư viện – Thiết bị

120595055_2611660199148239_6709114769686721948_n

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020 Thực hiện kế hoạch số 112/PGD&ĐT ngày 25/9/2020 của phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm…