Phần mềm hay

MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Phần mềm “đoán từ” Miêu tả: Đoán từ (Word Guess) là phần mềm trò chơi nâng cao hiểu biết vốn từ và thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt bằng cách đoán. Với một từ…