Liên đội Trường TH Quảng Long tiếp tục tham gia thi trực tuyến ” Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Tháng Năm 20, 2020 3:34 chiều

Liên đội Trường TH Quảng Long tiếp tục tham gia thi trực tuyến

” Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Một số hình ảnh:

97483313_1116248598733618_8515912479920881664_n 97603383_1116248715400273_1006713275888435200_n 97698610_1116248742066937_3178659129166135296_n 97795809_1116248762066935_7438388512014991360_n 97897064_1116248685400276_7436343854179024896_n 98089326_1116248658733612_8627465863068385280_n 98101236_1116248568733621_2353364357032706048_n 98187004_1116248628733615_494276986886160384_n 98460253_1116248522066959_22025769114927104_n