Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế xã, phường năm 2016 – diện đặc cách thời gian công tác.

Tháng Hai 22, 2017 7:32 sáng

images

Tải file y tế tại đây

Tải file giáo dục đặc cách tại đây

Tải file giáo dục bằng giỏi tại đây