Kế hoạch tuần 7 – Năm học 2018 – 2019

Tháng Mười 7, 2018 3:05 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 7 (8/10/ 2018 – 12/ 10/ 2018).

1. Công việc chính trong tuần

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện

Lưu ý

1 – Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ATGT, ANTT; thực hiện nghiêm nội quy nhà trường trong CB, GV, NV, HS toàn trường. -CB, GV, NV, HS toàn trường. -Thực hiện nghiêm túc,
2 – Đón đoàn kiểm tra lại trường chuẩn quốc gia các cấp; -HĐSP, HS,… – Chu toàn;
3 – Tiếp tục khảo sát chất lượng dạy học ở các khối lớp; – QL, GV, HS;  
4 – Họp tổ chuyên môn, hội ý HĐSP; -HĐSP;  
5 – Bồi dưỡng học sinh năng lực văn hóa và thể thao. -GV, HS;  
6 – Tổ chức các hoạt động văn nghệ, bóng chuyền,… chuẩn bị cho lễ kỹ niệm ngày 20/10. -HĐSP, HS,…; -Thường xuyên;
7 – Tổng vệ sinh lớp học, toàn trường; – HĐSP, HS;  
8 – Tăng cường chăm sóc, cắt tỉa cây hoa. -GV, HS;  
9 – Thu, nộp các loại quỹ theo quy định; -Gv, NV, HS;  

2. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 8/10 – Dạy học;

– Kiểm tra nền nếp, vệ sinh;

– Hoạt động Đội- Sao;

-GV, HS;

-QL, Đằng, TTCM, Y tế;

– Dạy học;

– Chăm sóc cây hoa;

-GV, HS;

 

Thứ 3 ngày 9/10 – Dạy học, kiểm tra nền nếp;

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp;

-GV, HS;

-HĐSP, HS;

– Dạy học, dự giờ;

– Tổng vệ sinh trường, lớp;

-QL, GV, NV,  HS;

 

Thứ 4 ngày 10/10 – Dạy học, dự giờ;

– Hoạt động Đội- Sao;

-QL, GV, HS;

 

– 14h00, Sinh hoạt tổ CM;

– 16h30, Hội ý HĐSP;

-HĐSP;
Thứ 5 ngày 11/10 – Dạy học, kiểm tra nền nếp;

– Vệ sinh trường lớp;

 

-GV, HS,..

 

– Đón đoàn KT chuẩn QG;

– Dạy học; chăm sóc cây hoa;

-HĐSP, HS,…;
Thứ 6 ngày 12/10 – Dạy học;

– Dự giờ, kiểm tra nền nếp dạy học;

-GV, HS;

-QL, TTCM;

– Dạy học, sinh hoạt lớp;

-16h30, giao ban HĐSP;

-GV, HS;

-HĐSP;

Thứ 7 ngày 13/10 – 7h10, Bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao.

 

-GV, HS;

 

 

   

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                      Nguyễn Văn Đông

KE HOACH TUAN 7 nam 2018-2019