Kế hoach tuần 5 – Năm học 2018 – 2019

Tháng Mười 7, 2018 2:58 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 05 (24/ 9/ 2018 – 28/ 9/ 2018).

1. Công việc chính trong tuần

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 – Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ATGT, ANTT; thực hiện nghiêm nội quy nhà trường trong CB, GV, NV, HS toàn trường. -CB, GV, NV, HS toàn trường. -Thực hiện nghiêm túc,
2 – 14h00, Triển khai chuyên đề: Soạn giáo án Elearning. -Đ/c D.Vân, Liễu;  
3 – Kiểm tra chuyên đề giáo án (Đ/c Đông- khối 4,5;

 Đ/c Liên-khối 1,2,3;

-Đ/c Đông, Liên;  
4 – Tổ chức tết Trung thu cho HS toàn trường. -HĐSP, HS; – Vui tươi;
5 – Bồi dưỡng học sinh năng lực văn hóa và thể thao. -GV, HS;  
6 – Duyệt kế hoạch năm học tại phòng GD-ĐT thị xã. -Đ/c Đông, Liên,…  
7 – Dự giờ, khảo sát, kiểm tra toàn diện giáo viên, lớp. -QL, GV, HS;  
8 – Tăng cường trồng mới và chăm sóc cây hoa. -GV, HS;  
9 – Tiếp tục trang trí lớp, các phòng chức năng,… -QL, GV, NV, HS  

2. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 24/9 – Dạy học;

– Kiểm tra nền nếp, vệ sinh;

– Hoạt động Đội- Sao;

-GV, HS;

-QL, Đằng, TTCM, Y tế;

– 14h00-16h00, Dạy học;

– 17h00,  phối hợp tổ chức tết trung thu cho HS;

– Chăm sóc cây hoa;

-GV, HS;

– HĐSP, HS, CMHS;

Thứ 3 ngày 25/9 – Dạy học;

– Dự giờ, kiểm tra nền nếp dạy học;

-GV, HS;

-QL, TTCM;

– Dạy học, dự giờ;

– Vệ sinh trường, lớp;

-QL, GV, HS;

 

Thứ 4 ngày 26/9 – Dạy học;

– Duyệt kế hoạch năm học tại phòng GD-ĐT thị xã;

-GV, HS;

-Đ/c Đông, Liên;

– 14h00, Triển khai chuyên đề: Soạn giáo án Elearning -QL, GV;

 

Thứ 5 ngày 27/9 – Dạy học;

– Kiểm tra toàn diện;

– Hoạt động Đội- Sao;

-GV, HS,..

-QL, GV, HS;

– Dạy học, dự giờ;

– Chăm sóc cây hoa;

-QL, GV, HS;
Thứ 6 ngày 28/9 – Dạy học;

– Dự giờ, kiểm tra nền nếp dạy học;

-GV, HS;

-QL, TTCM;

– Dạy học;

– Nộp giáo án để kiểm tra;

-16h30, giao ban HĐSP;

-GV, HS;

– QL, GV;

-HĐSP;

Thứ 7 ngày 29/9 – 7h10, Bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao.

– 6h30, Hiến máu nhân đạo.

-GV, HS;

 

– QL, GV;

   

KE HOACH TUAN 5 n_m 2018-2019