Kế hoach tuần 4 – Năm học 2018 – 2019

Tháng Mười 7, 2018 2:55 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 04 (17/ 9/ 2018 – 21/ 9/ 2018). 

  1. Công việc chính trong tuần
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 – Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ATGT, NNTT; thực hiện nghiêm nội quy nhà trường trong CB, GV, NV, HS toàn trường. – CB, GV, NV, HS toàn trường. -Thực hiện nghiêm túc,
2 – 14h00, Triển khai chuyên đề: Thống nhất hồ sơ chuyên môn, mẫu soạn giáo án, cách soạn giáo án Elearning. – QL, GV; – QL, GV đã tập huấn triển khai;
3 – Kiểm tra chuyên đề: Sổ ghi chép GV, NV. -QL, GV;  
4 – Nhận và phát mũ bảo hiểm cho HS lớp 1. -QL, GV, HS; – Đầy đủ;
5 – Bồi dưỡng học sinh năng lực văn hóa và thể thao. – GV, HS;  
6 – Hoàn thành hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục. – Liên, GV, NV; – Chính xác
7 – Hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng kiểm tra lại trường chuẩn quốc gia (các đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm). – Đ/c QL, GV, NV; – Hoàn thành gấp;
8 – Tăng cường trồng mới và chăm sóc cây hoa. – GV, HS;  
9 – Thu, nộp các loại quỹ theo quy định. – Đ/c Nhung, GV;  

2. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 17/9 – Dạy học;– Kiểm tra nền nếp, vệ sinh;

– Hoạt động Đội- Sao;

-GV, HS;-QL, Đằng, TTCM, Y tế; – Dạy học;– Chăm sóc cây hoa; -GV, HS;
Thứ 3 ngày 18/9 – Dạy học;– Dự giờ, kiểm tra nền nếp dạy học; – GV, HS;– QL, TTCM; – Dạy học;– Vệ sinh trường, lớp; -GV, HS; 
Thứ 4 ngày 19/9 – Dạy học;– Dự giờ, kiểm tra nền nếp dạy học; -GV, HS,…– QL, TTCM; – 14h00, Triển khai chuyên đề: Hồ sơ, giáo án,…– GV, NV nộp sổ ghi chép; -QL, GV;-Đ/c Đông, GV, NV;
Thứ 5 ngày 20/9 – Dạy học;– Hoạt động Đội- Sao;

 

-GV, HS,..-Đ/c Đằng, GV, HS; – Dạy học;– Chăm sóc cây hoa; – GV, HS;
Thứ 6 ngày 21/9 – Dạy học;– Dự giờ, kiểm tra nền nếp dạy học; -GV, HS;-QL, TTCM; – Dạy học, dự giờ;-16h30, giao ban HĐSP; -QL, GV, HS;-HĐSP;
Thứ 7 ngày 22/9 – 7h10, Bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao.– Hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn quốc gia. -Đ/c Liễu, Đằng, Đại, Hà Vân, HS;– QL, GV; – Dạy đúng giờ, chất lượng;

KE HOACH TUAN 4 n_m 2018-2019