Kế hoạch tuần 35

Tháng Năm 9, 2018 4:11 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 35 (7/ 5/ 2018 – 11/ 5/ 2018).

I. Công việc chính trong tuần

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 – Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 7 tháng 5 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954). Ngày 19/5 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – CB, GV, NV, HS toàn trường. -Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên
2 – Tổ chức kiểm tra môn Toán và môn Tiếng Việt. – HĐSP, HS;  
3 – Điều tra trẻ trong độ tuổi vào học lớp 1 năm học 2018-2019 -Đ/c Liên, D.Vân, Hoài;  
4 – Chấm bài, tập hợp, nhận xét, đánh giá kết quả học tập các môn học của từng HS trên lớp và trong sổ theo…. – QL, TTCM, GV, HS; -Chính xác;
5 –  Họp hội đồng kiểm tra lớp 5. – QL, GV; -GV lớp 5
6 – Trang trí Thư viện thân thiện và các phòng chức năng. – QL, GV, Đoàn TN; -Đầy đủ;
7 – Bổ sung hồ sơ minh chứng trường chuẩn Quốc gia. -P. hành, cá nhân;  
8 – Tăng cường chăm sóc cây hoa tại 3 điểm trường; -HĐSP, HS; -Tuyên dương, cộng điểm,…
9 – Các lớp phải nộp báo cáo các khoản thu theo quy định cho Kế toán (phải thu, đã thu, còn thiếu). – Đ/c Lệ, Nhung, GV; Cụ thể;

 

II. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
 Thứ 2 ngày 7/5 – Dạy học; kiểm tra nền nếp, vệ sinh,…

– Điều tra trẻ vào học lớp 1 năm học 2018-2019;

-GV, HS;

 

-Đ/c Liên, D.Vân, Hoài;

– Dạy học; đón đoàn kiểm tra phòng GD-ĐT thị xã;

– Chăm sóc cây hoa;

– Bổ sung hồ sơ chuẩn QG;

-HĐSP, HS;

 

 

– Phần hành;

Thứ 3 ngày 8/5 – Dạy học;

– Kiểm tra nền nếp, vệ sinh,…

-GV, HS;

-Đ/c Liên, Đằng;

– Dạy học;

– Chăm sóc cây hoa;

– Bổ sung hồ sơ chuẩn QG;

-GV, HS;

 

– Phần hành;

Thứ 4 ngày 9/5 – Kiểm tra T.Việt lớp 1,2;

-Trang trí Thư viện thân thiện;

-GV, HS;

-Đoàn Thanh niên;

– Kiểm tra Toán lớp 1,2;

-Trang trí Thư viện thân thiện;

-GV, HS;

-Đoàn Thanh niên;

Thứ 5 ngày 10/5 – Kiểm tra T.Việt lớp 3,4;

– Chấm bài, tập hợp;

– Bổ sung hồ sơ chuẩn QG;

-GV, HS;

-HĐSP;

-Phần hành;

– Kiểm tra Toán lớp 3,4;

– Chấm bài, tập hợp;

– 15h30, họp HĐKT lớp 5;

-GV, HS;

-HĐSP;

-GV lớp 5;

Thứ 6 ngày 11/5 – Kiểm tra T.Việt lớp 5;

– Chấm bài, tập hợp;

– Bổ sung hồ sơ chuẩn QG;

-GV, HS;

-HĐSP;

-Phần hành;

– Kiểm tra Toán lớp 5;

– Chấm bài, tập hợp;

– Bổ sung hồ sơ chuẩn QG;

-GV, HS;

-HĐSP;

-Phần hành;

Thứ 7 ngày 12/5 – Tiếp tục chấm bài, tập hợp;

 

– Đ/c QL, Long, Liễu, Lệ; – Tiếp tục chấm bài, tập hợp;

 

– Đ/c QL, Long, Liễu, Lệ;

 LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LƯU Ý CÁC ĐỒNG CHÍ:

 1. CÔNG TÁC KIỂM TRA, TẬP HỢP, BÁO CÁO

  • Sau khi chấm bài, tập hợp kết quả kiểm tra của lớp; giáo viên phát bài và chữa bài kiểm tra cho học sinh (Nêu rõ ưu điểm, nhược điểm trong từng bài làm của học sinh). Sau khi chữa bài, nhận xét, chia sẻ với HS xong, giáo viên phải nộp lại toàn bộ bài kiểm tra của lớp cho đ/c Liên lưu giữ.
  • Trong quá trình kiểm tra nếu có bất thường trong bài làm của HS, học sinh nghỉ ốm không có bài làm,… giáo viên phải báo cáo với Hiệu trưởng để giải quyết.
  • Các môn đã kiểm tra yêu cầu GV cần tăng cường chấm, tập hợp, báo cáo chính xác kết quả và vào sổ theo dõi chất lượng, học bạ thật chính xác, trình bày rõ ràng, đẹp, lời nhận xét đúng với năng lực, sở trường của học sinh.
  1. CÔNG TÁC ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CẤP TRÊN
  • Thứ 2 ngày 7/5, Phòng GD-ĐT sẽ về kiểm tra, khảo sát Bước 1 về công tác chuẩn bị kiểm tra lại trường chuẩn Quốc gia của nhà trường về mọi mặt. Vì vậy, tất cả CB, GV, NV, HS đều phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao phần hành, công việc được giao.
  • Các Đ/c Tổ trưởng tiếp tục chỉ đạo nhóm của mình bổ sung thêm hồ sơ minh chứng của năm học 2013-2014 (yêu cầu hoàn thành trong tuần 35).
  1. CÔNG TÁC CHĂM SÓC CÂY HOA, TRANG TRÍ LỚP HỌC
  • Các lớp tăng cường phân công HS chăm sóc cây hoa (ngày nghỉ học GV cần phải tưới nước bồn hoa đã được phân công của lớp mình, chú ý không điều HS đi làm mà không có GV cùng làm, quản lý HS).
  • Việc trang trí lớp học, phòng chức năng tiếp tục cần được chú trọng thường xuyên, vì trong tháng 6 mới kiểm tra chính thức của (sở GD-ĐT và các ban ngành có liên quan).
  1. CÁC LỚP TĂNG CƯỜNG THU NỘP CÁC LOẠI QUỸ THEO QUY ĐỊNH

* GV chủ nhiệm cần phối hợp với BCH Hội cha mẹ HS để tận thu những em còn thiếu (Đây là yêu cầu của UBND phường để đảm bảo công bằng, dân chủ trong các khoản thu nộp đối với HS). Nhà trường sẽ không đánh giá thi đua với lớp còn thiếu quỹ.

LƯU Ý: Việc trang trí thư viện thân thiện giao cho Đoàn thanh niên trang trí hoàn chỉnh (Đ/c Hằng chỉ đạo, đ/c Nhung cung ứng vật tư trang trí, có sự chỉ đạo, kiểm tra của Hiệu trưởng).

 KẾ HOẠCH TUẦN 35-2018