Kế hoạch tuần 22K – Năm học 2019-2020

Tháng Ba 31, 2020 10:37 chiều

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22-K (30/03/ 2020 – 03/4/ 2020).

         1. Công việc chính trong tuần.

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 -Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường và cấp trên về phòng chống dịch Covid-19; -CB, GV, NV, HS toàn trường. -CB, GV, NV thực hiện nghiêm
2 – Tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở HS phòng, chống dịch do vi rút Covid-19 gây ra. -HĐSP, HS; -Thường xuyên;
3 – Làm và nộp kế hoạch hoạt động GD tháng 4 cho phòng GD-ĐT đúng quy định; -Đ/c Đông, Liên, NV; -Các phần hành gửi báo cáo cho Đ/c Đông;
4 – Hướng dẫn dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom; -Đ/c Thảo, Đằng, GV; -Mỗi nhóm 2 người.
5 – GV chủ nhiệm tiếp tục gửi thông báo nghỉ học và chương trình học ở nhà cho cha mẹ HS và HS trong lớp mình (GV tăng cường dạy học trực tuyến); -QL, GVCN; -Nghiêm túc thực hiện;
6 – Tích cực trồng mới và chăm sóc cây hoa; – HĐSP; -Làm cá nhân;
7 – Vẽ nghệ thuật tại cầu thang điểm trường A; -Đ/c Liên, Nhung, -GV trực ban;
8 – Các phần hành làm, nộp báo cáo đúng quy định; -QL, GV, NV. -Xem Email;

           2. Công việc hàng ngày.

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 30/03 – Nghỉ dạy học;– Trực ban GV khối 5;

– 7h15, hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học.

-GV, HS; 

– Đ/c Đông, Đằng, Thảo, GV;

– Nghỉ dạy học; Vẽ-Trực ban khối 5;

– Chăm sóc cây hoa;

-Dạy học trực tuyến;

-Đ/c Nhung, GV;-GV-K5;

-GV, HS;

Thứ 3 ngày 31/03 – Nghỉ dạy học;– Trực ban GV khối 4;

– 7h15, hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học.

-GV, HS; 

– Đ/c Liên, Đằng, Thảo, GV;

– Nghỉ dạy học; Vẽ– Dạy học trực tuyến;

-Trực ban khối 4;

-Chăm sóc cây hoa;

-Đ/c Nhung, GV, HS; 

-GV-K4

Thứ 4 ngày 01/4 – Nghỉ dạy học;– Trực ban GV khối 3;

– 7h15, hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học.

-GV, HS; 

– Đ/c Đông, Đằng, Thảo, GV;

– Nghỉ dạy học; Vẽ-Trực ban khối 3;

-Dạy học trực tuyến;

– Chăm sóc cây hoa;

-Đ/c Nhung;-GV-K3;

-GV, HS;

-GV;

Thứ 5 ngày 02/4 – Nghỉ dạy học;– Trực ban GV khối 2;

– 7h15, hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom.

-GV, HS;– Đ/c Liên, Đằng, Thảo, GV; – Nghỉ dạy học; Vẽ-Trực ban khối 2;

-Dạy học trực tuyến;

-Đ/c Nhung, GV;-GV, HS;
Thứ 6 ngày 03/4 – Nghỉ dạy học;– Trực ban GV khối 1;

– 7h15, hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học.

-GV, HS; 

– Đ/c Đông, Đằng, Thảo, GV;

– Nghỉ dạy học; Vẽ-Trực ban khối 1;

-Dạy học trực tuyến;

 

-Đ/c Nhung;-GV-K5;

-GV, HS;