Kế hoạch tuần 19

Tháng Một 2, 2018 3:25 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 19 (01/ 01/ 201805/ 01/ 2018).

 I.Công việc chính trong tuần

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 -Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trường học, thực hiện nền nếp văn hóa nơi công sở. – CB, GV, NV, HS toàn trường. -Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên
2 – Thực hiện nghiêm túc dạy học nội dung, chương trình tuần 19 học kì II. – GV, HS;  
3 – Thư viện mua sách, thiết bị phục vụ dạy học kì 2. – Đ/c Nhung; -GV kê nhu cầu;
4 – Tăng cường hoạt động Đội, Sao nhi Đồng. -Đ/c Đằng; -Chu đáo;
5 – Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề các khối lớp. – QL, GV, HS; -Cụ thể, rõ ràng;
6 – Dạy học giúp đỡ học sinh còn hạn chế về năng lực trong học tập (14 em toàn trường). – GV, HS; – Tâm huyết, đúng đối tượng học sinh;
7 – Tiếp tục trồng mới, chăm sóc cây hoa, trang trí lớp học. – HĐSP, HS; -Nghiêm túc, thường xuyên.
8 -Tăng cường bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao (cả thứ 7 hàng tuần). – Tổ bồi dưỡng;

– Học sinh;

Tự giác, hiệu quả;
9 – Vệ sinh cá nhân HS, trường lớp sạch sẽ, ngăn nắp. -GV, HS;  
10 – Lập danh sách HS nghèo, mồ côi,… nhận quà tết. – GV, HS; -Lập theo thứ tự lớp, khối,

II. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
KẾ HOẠCH TUẦN 19-2018Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 01/01 – Nghỉ học;

– Trực ban;

-HS;

-QL, GV;

– Nghỉ học;

– Trực ban;

-HS;

-QL, GV;

Thứ 3 ngày 02/01 – Dạy học sáng thứ 2;

– Vệ sinh trường lớp;

 

-QL, GV, HS;

 

– Dạy học;

-Bồi dưỡng học sinh văn hóa, thể thao;

-GV, HS;

 

Thứ 4 ngày 03/01 – Dạy học sáng thứ 3;

– Dự giờ;

-QL, GV, HS;

 

 

– Dạy học;

-Bồi dưỡng học sinh văn hóa, thể thao;

– GV, HS;
Thứ 5 ngày 4/01 – Dạy học sáng thứ 4;

– Dự giờ;

– GV, HS;

 

– QL,

– Dạy học sáng thứ 5;

-Bồi dưỡng học sinh văn hóa, thể thao;

– GV, HS;
Thứ 6 ngày 5/01 – Dạy học, giúp đỡ học sinh còn hạn chế năng lực.

– Chăm sóc cây hoa.

– GV, HS;

 

 

– Dạy học;

-Bồi dưỡng học sinh văn hóa, thể thao;

– GV, HS;

 

Thứ 7 ngày 6/01 -BD HS năng lực, thể thao; – GV, HS; – Bồi dưỡng HS năng lực, thể thao; -GV, HS;