Kế hoạch tuần 18

Tháng Mười Hai 19, 2017 7:36 sáng

KẾ HOẠCH TUẦN 18 (18/ 12/ 2017 – 22/12/ 2017).

I.Công việc chính trong tuần

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 – Thực hiện nghiêm túc văn hóa nơi công sở, chấp hành đúng ATGT, ANTT, nội quy nhà trường. – CB, GV, NV, HS toàn trường. Thực hiện nghiêm túc.
2 – Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I các môn đánh giá bằng định lượng kết hợp nhận xét. – HĐSP, HS; Trách nhiệm, hiệu quả,
3 – Tập hợp, báo cáo kết quả khảo sát cuối học kì I. – Đ/c Liên, GV, NV; -QL, Tổ trưởng điều hành;
4 – Sau kiểm tra, giáo viên chữa bài, nhận xét kỹ kết quả làm bài của từng học sinh. –  GV, HS; Khen ngợi, động viên, giúp đỡ HS;
5 – Kiểm tra, nhắc nhở HS trong ăn mặc, vệ sinh cá nhân và gìn giữ sức khỏe trong mùa lạnh. – GV, HS; -Cụ thể, rõ ràng;
6 – Giáo viên chuyên biệt, tự chọn hoàn thành nhận xét, đánh giá trong sổ theo dõi đánh giá chất lượng GD. – QL, GV; – Cẩn thận, chính xác, đẹp;
7 – Tiếp tục trồng mới, chăm sóc cây hoa, trang trí lớp học (sau kiểm tra đợt 1). – Đ/c QL, GV, HS; -Nghiêm túc, thường xuyên.
8 -Tăng cường bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao (cả thứ 7 hàng tuần). – Tổ bồi dưỡng;

– Học sinh;

Tự giác, hiệu quả;
9 – Tu chỉnh các loại hồ sơ GV, HS để trường kiểm tra; -GV, HS; Đúng, đủ, đẹp;
10 – Khẩn trương thu nộp các khoản theo quy định. – GV, HS; -Trách nhiệm,

II.Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 18/12 – Dạy học;

– Kiểm tra Tin học lớp 3,4;

– Kiểm tra Tiếng Anh lớp 3;

-QL, GV, HS;

 

 

– Dạy học, chăm sóc cây;

– Kiểm tra Tin học lớp 5;

– Kiểm tra Tiếng Anh lớp 4;

-QL, GV, HS;

 

Thứ 3 ngày 19/12 – Dạy học; Kiểm tra K.học, Lịch sử và Địa lý lớp 4;

– Kiểm tra T.Anh lớp 1,2,5;

-QL, GV, HS;

 

– Dạy học, bồi dưỡng HS;

– Kiểm tra Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp lớp 5;

-QL, GV, HS;

 

Thứ 4 ngày 20/12 -Kiểm tra T. Việt lớp 1, 2, 3, 4, 5. GV chuyên biệt làm sổ theo dõi đánh giá CLGD; -QL, GV, HS;

 

 

– Chấm bài kiểm tra T.Việt 1, 2, 3, 4, 5;

– Bồi dưỡng HS năng lực;

– QL, GV, HS;

-GV, HS;

Thứ 5 ngày 21/12 -Kiểm tra môn Toán lớp 1, 2,3,4,5. GV chuyên biệt làm sổ theo dõi đánh giá CLGD; -QL, GV, HS;

 

– Chấm bài kiểm tra môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5;

– Bồi dưỡng HS năng lực;

– QL, GV, HS;

-GV, HS;

Thứ 6 ngày 22/12 – Bồi dưỡng học sinh năng lực văn hóa và thể thao;

– Chấm bài, tập hợp, báo cáo

– GV, HS;

 

– HĐSP;

– Bồi dưỡng học sinh năng lực văn hóa và thể thao;

– Chấm bài, tập hợp, báo cáo

– GV, HS;

 

– HĐSP;

Thứ 7 ngày 23/12 – Tập hợp số liệu toàn trường theo mẫu phòng GD;

-BD HS năng lực, thể thao;

-Đ/c Liên, Lệ, Nga;

– GV, HS;

– Bồi dưỡng HS năng lực, thể thao; -GV, HS,…

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

DỰ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII.

 

  1. Thời gian: 1,5 ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 13/12 (thứ 4) đến ngày 14/ 12 (sáng thứ 5) năm 2017.
  2. Địa diểm: Hội trường phường Quảng Long.
  3. Hình thức học: Học tập, quán triệt thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình Quảng Bình.
  4. Thành phần tham dự của trường: Gồm các đ/c CB, GV, NV như sau
Thứ Ngày, tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú
 

4

13/12/2017 – Đông, Liên, Lệ, Hằng, Khánh Vân (Hoài dạy 2D), Hậu (Ly dạy 5B);

 

– Đông, Liên, Lệ, Hằng, Nhung; -Nghiêm túc chấp hành;
 

5

14/12/2017 – Đông, Liên, Lệ, Hằng, Nhung, Hà (Hoài dạy 1C);

 

  -Nghiêm túc chấp hành;

KẾ HOẠCH TUẦN 18-2017