Kế hoạch tuần 18 B

Tháng Mười Hai 19, 2017 4:18 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 18-B (25/ 12/ 2017 – 29/12/ 2017).

I.Công việc chính trong tuần

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 – Tăng cường xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện”. Thực hiện nghiêm túc văn hóa nơi công sở, ATGT, ANTT. – CB, GV, NV, HS toàn trường. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên
2 – Giáo viên phát bài kiểm tra, chữa bài, nhận xét rõ ưu điểm, nhược điểm trong bài làm của học sinh cả lớp. – GV, HS; Trách nhiệm, hiệu quả,
3 – Tiếp tục tập hợp, báo cáo kết quả kiểm tra các môn học cuối học kì I. – Đ/c Liên, GV, NV; -QL, Tổ trưởng điều hành;
4 – Hoàn thành các loại hồ sơ nhà trường, lớp, phần hành, cá nhân cuối học kì I. –  HĐSP, HS; Đúng theo quy định;
5 – Kiểm tra hồ sơ lớp, GV, NV đưa vào thi đua. – HĐSP; -Cụ thể, rõ ràng;
6 – Dạy học giúp đỡ học sinh còn hạn chế về năng lực trong học tập. – GV, HS; – Tâm huyết, đúng đối tượng học sinh;
7 – Tiếp tục trồng mới, chăm sóc cây hoa, trang trí lớp học (sau kiểm tra đợt 1). – Đ/c QL, GV, HS; -Nghiêm túc, thường xuyên.
8 -Tăng cường bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao (cả thứ 7 hàng tuần). – Tổ bồi dưỡng;

– Học sinh;

Tự giác, hiệu quả;
9 – Họp cha mẹ học sinh các lớp; -GV, cha mẹ HS; Đầy đủ, chu đáo;
10 – Khẩn trương thu nộp các khoản theo quy định. – GV, HS; -Trách nhiệm,

II. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 25/12 – Dạy học;

– Chữa bài kiểm tra Toán, Tiếng Việt cho HS;

-QL, GV, HS;

 

 

– 14h15, Giáo viên hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân, lớp; -QL, GV, HS;

 

Thứ 3 ngày 26/12 – Dạy học;

– Chữa bài kiểm tra Khoa, Lịch Sử + Địa lý cho HS;

-QL, GV, HS;

 

– Kiểm tra hồ sơ VSCĐ lớp

-Bồi dưỡng học sinh văn hóa, thể thao;

-QL, GV, HS;

 

Thứ 4 ngày 27/12 – Dạy học;

-Chữa bài kiểm tra Tin, Tiếng Anh;

-QL, GV, HS;

 

 

– Kiểm tra hồ sơ Giáo viên;

-Bồi dưỡng học sinh văn hóa, thể thao;

– QL, GV, HS;

-GV, HS;

Thứ 5 ngày 28/12 – Dạy học, giúp đỡ học sinh; vệ sinh trường lớp. – Nộp BC sơ kết kì 1 và PH kì 2. – GV, HS;

 

– QL,

– Sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ Công Đoàn;

– Giao ban HĐSP;

– Tổ CM, CĐ;

-HĐSP;

Thứ 6 ngày 29/12 – Dạy học, giúp đỡ học sinh còn hạn chế năng lực.

– Chăm sóc cây hoa.

– GV, HS;

 

 

– Họp cha mẹ học sinh các lớp; – HĐSP, cha mẹ HS;

 

Thứ 7 ngày 30/12 -BD HS năng lực, thể thao; – GV, HS; – Bồi dưỡng HS năng lực, thể thao; -GV, HS;

KẾ HOẠCH TUẦN 18-B-2017