Kế hoạch tuần 17

Tháng Mười Hai 8, 2017 2:26 chiều

KẾ HOẠCH TUẦN 17 (11/ 12/ 2017 – 15/12/ 2017).

I. Công việc chính trong tuần

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý
1 – Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công việc của CB, GV, NV trong nhà trường. – CB, GV, NV toàn trường. Thực hiện nghiêm túc.
2 – Tiếp tục ôn tập, hệ thống hóa KT-KN quan trọng, cần đạt, giúp đỡ HS còn hạn chế năng lực trong học tập. – GV, HS; Trách nhiệm, hiệu quả,
3 – Làm kiểm định chất lượng theo các Tiêu chuẩn, Tiêu chí đã được phân công. – Đ/c Liên, GV, NV; -Tổ trưởng điều hành nhóm làm;
4 – Hoàn chỉnh đề kiểm tra định lượng và hoàn thành việc đánh giá, nhận xét các môn định tính cuối học kì I. – QL, TTCM;-  GV, HS; -Đúng, khoa học;
5 – Kiểm tra, nhắc nhở HS trong ăn mặc, vệ sinh cá nhân và gìn giữ sức khỏe trong mùa lạnh. – GV, HS; -Cụ thể, rõ ràng;
6 – Dự giờ KT toàn diện, kiểm tra chuyên đề. – QL, tổ trưởng;  
7 – Tiếp tục trồng mới, chăm sóc cây hoa, trang trí lớp học (sau kiểm tra đợt 1). – Đ/c QL, GV, HS; -Nghiêm túc, thường xuyên.
8 -Tăng cường bồi dưỡng HS năng lực văn hóa và thể thao (cả thứ 7 hàng tuần). – Tổ bồi dưỡng;- Học sinh; Tự giác, hiệu quả;
9 – Tổng lao động vệ sinh các điểm trường (chiều thứ 4). -HĐSP, HS; -Nghiêm túc,
10 – Khẩn trương thu nộp các khoản theo quy định. – GV, HS; -Trách nhiệm,

   II. Công việc hàng ngày

Thứ, ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi sáng Người thực hiện Buổi chiều Người thực hiện
Thứ 2 ngày 11/12 – Dạy học;- Kiểm tra nền nếp dạy học;

– Vệ sinh trường, lớp;

– CB, GV, HS 

 

– Dạy học, chăm sóc cây;- Bồi dưỡng HS năng lực, thể thao; -GV, HS;-GV, HS;
Thứ 3 ngày 12/12 – Dạy học; dự giờ KTTD;- Chăm sóc cây hoa;

– Bồi dưỡng HS năng lực;

– GV, HS; – Dạy học;- Bồi dưỡng HS năng lực;

– Dự giờ KTTD;

– GV, HS;- Tổ BD;

-Đ/c QL, GV;

Thứ 4 ngày 13/12 – Dạy học;- Hoạt động giữa giờ;

– Kiểm tra chuyên đề hồ sơ;

– GV, HS;-Đằng, HS,GV

-QL, GV;

– 14h00, giúp đỡ HS hạn chế năng lực. 16h00, tổng lao động vệ sinh toàn trường. – GV, HS;- HĐSP, HS;
Thứ 5 ngày 14/12 – Dạy học, dự giờ KTTD;- Bồi dưỡng HS năng lực;

 

– GV, HS;-Tổ bồi dưỡng;

 

– Dạy học, dự giờ;- Trồng, chăm sóc cây hoa; – QL, GV, …- GV, HS;
Thứ 6 ngày 15/12 – Dạy học;- Hoàn thành nhận xét, đánh giá định tính các môn học. – GV, HS;- TTCM, GV;

 

– Dạy học; Bồi dưỡng HS năng lực văn hóa, thể thao;- Chăm sóc cây hoa; – GV, HS; 

-GV, HS;

Thứ 7 ngày 16/12 – Bồi dưỡng HS năng lực, thể thao;  – GV, HS,…  – Bồi dưỡng HS năng lực, thể thao; – GV, HS,…

KẾ HOẠCH TUẦN 17-2017