Tin tức

tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 34

KẾ HOẠCH TUẦN 34 (2/ 5/ 2018 – 5/ 5/ 2018).  1. Công việc chính trong tuần
download

Mừng non sông thống nhất! 30/4/1975

Những giờ cuối cùng trước giải phóng miền Nam 30/4/1975! Ý nghĩa chiến thắng 30/4/1975 – “Cuộc chiến chấn động địa cầu”, “Ngày lịch sử của thế giới”
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 33

KẾ HOẠCH TUẦN 33 (23/ 4/ 2018 – 27/ 4/ 2018).  I. Công việc chính trong tuần