Tin tức

tải xuống (2)

KẾ HOẠCH TUẦN 21

KẾ HOẠCH TUẦN 21 (15/ 01/  2018 – 19/ 01/ 2018). I. Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 1 – Nghiêm cấm sử dụng, mua, bán…
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 20

KẾ HOẠCH TUẦN 20 (8/ 01/ 2018 – 12/ 01/ 2018). I. Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 1 – Nghiêm cấm sử dụng, mua, bán vật liệu nổ;…
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 19

KẾ HOẠCH TUẦN 19 (01/ 01/ 2018 – 05/ 01/ 2018).  I.Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 1 -Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trường học,…
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 18 B

KẾ HOẠCH TUẦN 18-B (25/ 12/ 2017 – 29/12/ 2017). I.Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 1 – Tăng cường xây dựng trường học “Xanh, sạch,…
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 18

KẾ HOẠCH TUẦN 18 (18/ 12/ 2017 – 22/12/ 2017). I.Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 1 – Thực hiện nghiêm túc văn hóa nơi công…
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 17

KẾ HOẠCH TUẦN 17 (11/ 12/ 2017 – 15/12/ 2017). I. Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 1 – Tăng cường chấn…
tải xuống (2)

Kế hoạch tuần 16

KẾ HOẠCH TUẦN 16 (04/ 12/ 2017 – 08/12/ 2017). I. Công việc chính trong tuần TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý