Hoạt động đoàn – đội

96937207_1112458749112603_8960192559968157696_o

LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN ĐỢT 2

LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN ĐỢT 2 Kết nạp đội viên khối 3 nhân dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Một số hình…