Hoạt động đoàn – đội

Vẽ tranh ” Ý tưởng trẻ thơ”

LĐ Tiểu học Quảng Long tổ chức vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ” cho hoc sinh toan Liên đôi. Ngày 15/11/2018 Liên đội đã gửi tranh dự thi theo địa chỉ Bà Vũ Thị Hồng Hà, Công ty Honda Việt Nam,…