Hoạt động chuyên môn

Cảm xúc – nghiệp Nhà giáo

Nghề giáo nghèo vốn dĩ lẽ tự nhiên Chẳng có tiền… mà tiền là sách vở Chỉ có tâm với nỗi lòng trăn trở Học trò mình thành trò giỏi, con ngoan. Nghề giáo nghèo cũng đâu có…