Bài giảng Elearning

14184516_159868464454649_7066739341655542678_n

LỜI GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG E-LEARNING

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                      QUỸ LAWRENCE S.TING Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng E – learning lần thứ 4